Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

NN 6/2009 (10.7.2009.), Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

77

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) i objavljenog Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje izmjene i dopune teksta Priloga A i B (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/08) kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).
Tekst izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u prijevodu na hrvatski jezik glasi:Klasa: 303-03/09-03/11
Urbroj: 530-07-09-1
Zagreb, 2. lipnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.