Izmjene i dopune te ispravak Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) - Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)

NN 8/2009 (12.10.2009.), Izmjene i dopune te ispravak Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) - Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

96

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) objavljuje se tekst izmjena i dopuna te ispravka Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/2008).
Tekst izmjena i dopuna te ispravka Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF), koji stupa na snagu 1. srpnja 2009. godine, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Klasa: 303-03/08-01/64
Urbroj: 530-01-08-09-19
Zagreb, 24. kolovoza 2009.