Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu"

NN 9/2009 (26.10.2009.), Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu"

9 26.10.2009 Objava o stupanju na snagu Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu"

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

121

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu«, potpisan u Zagrebu 17. prosinca 2008. i u Bruxellesu 16. siječnja 2009., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2009., stupio na snagu 14. rujna 2009.

Klasa: 018-05/06-90/13
Urbroj: 521-S-03/06-09-15

Zagreb, 30. rujna 2009.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.