Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

NN 3/2010 (21.5.2010.), Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

56

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava, sastavljena u Strasbourgu 25. siječnja 1996., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/2010, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. kolovoza 2010.

Klasa: 018-05/99-01/18

Urbroj: 521-S-03/06-10-16

Zagreb, 20. travnja 2010.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.