Prilog A i B kao sastavni dio Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

NN 2/2011 (23.2.2011.), Prilog A i B kao sastavni dio Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

19

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/2007.) i objavljenog Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 5/08») Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje pročišćeni tekst Priloga A i B kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Tekst Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:


TEKST PRILOGA A I B EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI  (ADR – PRILOZI A I B)


                                                  Ministar
                                                Božidar Kalmeta, v. r.