Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa

NN 7/2011 (18.5.2011.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

63

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, potpisan u Zagrebu 14. listopada 2010., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2011., stupio na snagu 1. svibnja 2011.

Klasa: 018-05/03-01/35

Urbroj: 521-S-03/06-11-21

Zagreb, 9. svibnja 2011.

Potpredsjednik
Vlade i ministar
Gordan Jandroković, v. r.