Objava o stupanju na snagu Konvencije o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182)

NN 1/2012 (18.1.2012.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182)

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

18

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182), usvojena u Ženevi 17. lipnja 1999., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/2001., stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. srpnja 2002.

Klasa: 018-05/00-01/135

Urbroj: 521-S-03/06-11-11

Zagreb, 8. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Gordan Jandroković, v. r.