Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

NN 2/2012 (28.3.2012.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

25

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE, REPUBLIKE FINSKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE (DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE) I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. ožujka 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/34

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 9. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r. Sadržaj  Stranica

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE, REPUBLIKE FINSKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE (DRŽAVE ČLANICE EUROPSKE UNIJE) I REPUBLIKE HRVATSKE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI
Članak 1.

   5
Članak 2.
   5
A.    Ugovor između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
 6
B.    Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

17
PRILOZI

34
PROTOKOL
Protokol o određenim aranžmanima u vezi s mogućim jednokratnim prijenosom jedinica dodijeljene kvote izdanih na temelju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime Republici Hrvatskoj te o pripadajućoj nadoknadi


329
Članak 3.
331
I.    Završni akt   
II.   Izjave
III.  Razmjena pisama između Europske unije i Republike Hrvatske o postupku obavješćivanja i savjetovanja za donošenje određenih odluka i drugih mjera u razdoblju koje prethodi pristupanjuČlanak 4.
Odluka Europskog vijeća od 25. ožujka 2011. o izmjeni članka 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu stabilizacijskog mehanizma za države članice čija je valuta euro

345


 
Članak 5.  346
Tekstovi Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju te ugovorâ o izmjeni ili dopuni tih ugovora, uključujući Ugovor o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ugovor o pristupanju Helenske Republike, Ugovor o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike, Ugovor o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske, Ugovor o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske, na hrvatskom jeziku, kako su priloženi Aktu o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju:

 
Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM)
  
347
Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice

375
Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice – Protokol o uvozu naftnih proizvoda rafiniranih u Nizozemskim Antilima u Europsku ekonomsku zajednicu

421
Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica

422
Ugovor o izmjeni određenih proračunskih odredaba ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i Ugovora o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica   

 424
Dokumenti o pristupanju Europskim zajednicama Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske   

 429
Ugovor o izmjeni određenih financijskih odredaba ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i Ugovora o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica  
 
 522
Ugovor o izmjeni određenih odredaba protokola o Statutu Europske investicijske banke 
 
 530
Akt o izboru predstavnika u Skupštini neposrednim općim izborima

 532
Dokumenti o pristupanju Helenske Republike Europskim zajednicama

 533
Ugovor o izmjeni, u odnosu na Grenland, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica    

 608
Dokumenti o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Europskim zajednicama

 610
Jedinstveni europski akt

 812
Ugovor o Europskoj uniji

 822
Akt o izmjeni Protokola o Statutu Europske investicijske banke kojim se Vijeće guvernera ovlašćuje za osnivanje Europskog investicijskog fonda 
   
 874
Dokumenti o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji    

 875
Ugovor iz Amsterdama o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata

 1018
Ugovor iz Nice o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata

 1058
Dokumenti o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji    - I dio

1081
Dokumenti o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji   - II dio

 1350
Dokumenti o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji   - III dio

 1398
Dokumenti o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji   - IV dio

 1485
Dokumenti o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

 2458
Ugovor iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice   

2586
Članak 6.
Protokol o izmjeni Protokola o prijelaznim odredbama priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju   
  
 2659
2659

Članak 7.
Članak 8.
Članak 9. 

 2663

   

 


       
   


Tamara Ćapeta i Siniša Rodin
veljača 2018.