Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu

NN 5/2012 (30.5.2012.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2010. GODINU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/56

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 3. svibnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE O PROGRAMU PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA U OKVIRU KOMPONENTE PREKOGRANIČNA SURADNJA PROGRAMA IPA, ZA 2010. GODINU

5 30.05.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu 5 30.05.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu 5 30.05.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu 5 30.05.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu 5 30.05.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu