Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

NN 3/2013 (10.5.2013.), Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

36

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) i objavljenog Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/08) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavljuje izmjene i dopune teksta Priloga A i B (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/08, 06/09, 02/11) kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Tekst izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Klasa: 340-02/13-02/44

Urbroj: 530-05-1-1-2-13-2

Zagreb, 19 ožujka 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


Tekst izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik


3 10.05.2013 Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari