Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja

NN 4/2013 (15.5.2013.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja

HRVATSKI SABOR

48

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, EUROPSKE KOMISIJE I ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG TIJELA SA SJEDIŠTEM U FRANCUSKOJ O INTEGRACIJI SREDSTAVA IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U OKVIRU PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN ZA POMOĆ IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ U SKLOPU CILJA EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, EUROPSKE KOMISIJE I ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG TIJELA SA SJEDIŠTEM U FRANCUSKOJ O INTEGRACIJI SREDSTAVA IZ INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI U OKVIRU PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN ZA POMOĆ IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ U SKLOPU CILJA EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 

4 15.05.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja 4 15.05.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja 4 15.05.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i Zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europska teritorijalna suradnja