Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji)

NN 8/2013 (11.9.2013.), Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji)

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

86

Na temelju članka 62. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/2007.) objavljuje se tekst Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) – Dodatak C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/2000).

Tekst Aneksa Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID – Dodatak C Konvenciji) u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

ANEKS PROPISA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI ŽELJEZNICOM (RID – DODATAK C KONVENCIJI)

8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji) 8 11.09.2013 Aneks Propisa o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID - Dodatak C Konvenciji)