Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

NN 11/2013 (6.11.2013.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći

HRVATSKI SABOR

122

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA »IPA PROGRAM JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA« U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA Program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru instrumenta pretpristupne pomoći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/235

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE KOJI SE ODNOSI NA »IPA PROGRAM JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA« U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI

11 06.11.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 11 06.11.2013 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program Jadranska prekogranična suradnja" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći