Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

NN 4/2015 (28.4.2015.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

25

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, potpisan u Beogradu 15. srpnja 2014., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 3/2015, stupiti na snagu 1. svibnja 2015.

Klasa: 018-05/14-22/9

Urbroj: 521-V-02-02/02-15-10

Zagreb, 22. travnja 2015.

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica

Vesna Pusić, v. r.