Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13)

NN 5/2015 (29.7.2015.), Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

38

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 13. PROSINCA 2013. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 103. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 16/13)


5 29.07.2015 Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13) 5 29.07.2015 Odluka Upravnog vijeća od 13. prosinca 2013. godine kojom se mijenja i dopunjuje pravilo 103. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 16/13)