Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14)

NN 5/2015 (29.7.2015.), Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

40

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 15. LISTOPADA 2014. GODINE KOJOM SE MIJENJA I DOPUNJUJE PRAVILO 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. I 134. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 6/14)


5 29.07.2015 Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14) 5 29.07.2015 Odluka Upravnog vijeća od 15. listopada 2014. godine kojom se mijenja i dopunjuje Pravilo 2., 124., 125., 126., 127., 129., 133. i 134. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/14)