Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti

NN 2/2017 (17.3.2017.), Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

11

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvat­ske

OBJAVLJUJE

da će Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Zapovjedništva vrhovnog savezničkog zapovjednika za transformaciju kao i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi u vezi s pružanjem potpore države domaćina za provedbu NATO vojnih aktivnosti, potpisan u Zagrebu, Republika Hrvatska, 8. travnja 2016. i u Monsu, Kraljevina Belgija, 24. svibnja 2016., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2016, stupiti na snagu 1. veljače 2017.

Klasa: 018-05/15-92/1
Urbroj: 521-V-02-02/02-17-11
Zagreb, 31. siječnja 2017.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.