Objava o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

NN 2/2017 (17.3.2017.), Objava o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

13

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvat­ske

OBJAVLJUJE

da Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan u Zagrebu 30. lipnja 2015., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2016, stupa na snagu 9. siječnja 2017.

Klasa: 018-05/15-18/1
Urbroj: 521-V-02-02/02-17-15
Zagreb, 9. siječnja 2017.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.