Objava o stupanju na snagu Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, sastavljena u Beču 15. studenoga 1972., kako je izmijenjena i dopunjena 18. svibnja 1988. i 9. siječnja 2001., te izmjene i dopune Dodatka Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina od 23. svibnja 1978., 24. studenoga 1988., 25. i 26. svibnja 1998., 15. listopada 2002. i 11. listopada 2010.

NN 2/2018 (9.3.2018.), Objava o stupanju na snagu Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, sastavljena u Beču 15. studenoga 1972., kako je izmijenjena i dopunjena 18. svibnja 1988. i 9. siječnja 2001., te izmjene i dopune Dodatka Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina od 23. svibnja 1978., 24. studenoga 1988., 25. i 26. svibnja 1998., 15. listopada 2002. i 11. listopada 2010.

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

23

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Konvencija o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, sastavljena u Beču 15. studenoga 1972., kako je izmijenjena i dopunjena 18. svibnja 1988. i 9. siječnja 2001., te izmjene i dopune Dodataka Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina od 23. svibnja 1978., 24. studenoga 1988., 25. i 26. svibnja 1998., 15. listopada 2002. i 11. listopada 2010., objavljeni u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 13/2017, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. ožujka 2018.

Klasa: 018-05/16-97/14
Urbroj: 521-III-02-02/02-18-10
Zagreb, 20. veljače 2018.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.