Ispravak Zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih dodataka X. I XI.

NN 1/2019 (7.2.2019.), Ispravak Zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih dodataka X. I XI.

HRVATSKI SABOR

15

U Zakonu o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih dodataka X. i XI. koji je objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« broj 8 od 12. prosinca 2018. utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI.

U članku 1. umjesto riječi: »4. srpnja 2012.« trebaju stajati riječi: »4. svibnja 2012.«

Klasa: 011-01/19-01/01

Zagreb, 17. siječnja 2019.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Davor Orlović, dipl. iur., v. r.