Objava o stupanju na snagu Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti

NN 1/2021 (5.3.2021.), Objava o stupanju na snagu Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

3

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, sastavljena u Parizu 24. studenoga 2016., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/20, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2021.

Klasa: 018-05/17-97/11
Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-16
Zagreb, 19. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.