Objava o stupanju na snagu Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

NN 1/2021 (5.3.2021.), Objava o stupanju na snagu Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

4

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, sastavljen u Bruxellesu 24. studenoga 2017., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/19, stupiti na snagu 1. ožujka 2021.

Klasa: 018-05/17-97/26

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-10

Zagreb, 15. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.