Objava o stupanju na snagu Izmjene članka 38. Statuta Svjetske turističke organizacije

NN 1/2021 (5.3.2021.), Objava o stupanju na snagu Izmjene članka 38. Statuta Svjetske turističke organizacije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

5

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Izmjena članka 38. Statuta Svjetske turističke organizacije, usvojena na sedamnaestom zasjedanju u Cartageni de Indias, 29. studenoga 2007. godine, Rezolucijom 521(XVII), objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/2020, stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. siječnja 2021.

Klasa: 018-05/17-97/10

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-11

Zagreb, 29. siječnja 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.