Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

NN 1/2021 (5.3.2021.), Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

7

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Rigi 4. travnja 2002., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 3/2005, prestati 28. veljače 2021.

Klasa: 018-05/21-09/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-1

Zagreb, 1. veljače 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.