Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 2/2021 (16.4.2021.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

18

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 30. lipnja 2020., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/21, stupiti na snagu 24. travnja 2021.

Klasa: 018-05/15-15/3

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-19

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.