Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

NN 6/2021 (22.9.2021.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

Vlada Republike Hrvatske

43

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O PRESTANKU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O UZAJAMNOM POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, sklopljen razmjenom nota od 25. kolovoza 2020., 26. ožujka 2021. i 9. travnja 2021., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND

PC0TMWLC-8

VERBAL NOTE

The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and has the honour to propose that

the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Croatia for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 1 June 1999 in Helsinki shall be terminated.

For greater certainty, the Parties to the said Agreement agree that paragraph 2 of Article 14, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall not produce any legal effects provided in the said Article.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of the Republic of Croatia accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of the Republic of Croatia shall constitute a termination agreement.

The termination agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of your reply.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.

Helsinki, 25 August 2020

The Ministry of Foreign and European Affairs

of the Republic of Croatia

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS

NOTE NO. 1478/2021

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Finland, and has the honour to confirm the receipt of note of 25 August 2020, which reads as follows:

«The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and has the honour to propose that

the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Croatia for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 1 June 1999 in Helsinki shall be terminated.

For greater certainty, the Parties to the said Agreement agree that paragraph 2 of Article 14, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall not produce any legal effects provided in the said Article.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of the Republic of Croatia accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of the Republic of Croatia shall constitute a termination agreement.

The termination agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of your reply.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.»

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has the honour to confirm that the proposal by the Ministry for Foreign Affairs of Finland is acceptable to the Government of the Republic of Croatia and proposes that the termination agreement enters into force on the thirtieth day after the date of the receipt of the notification by the Croatian side on the completion of its internal procedures for its entry into force.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia proposes that in case the Government of the Republic of Finland accepts the above mentioned proposal the note of 25 August 2020, this note and reply note from the Government of Finland shall constitute the termination agreement.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Finland the assurances of its highest consideration.

Zagreb, 26 March 2021

Ministry for foreign affairs

of Finland

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS OF FINLAND

PC0TMW2F-16

VERBAL NOTE

The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and has the honour to acknowledge the receipt of the Note No 1478/2021 of 26 March 2021 which reads as follows:

«The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Finland, and has the honour to confirm the receipt of note of 25 August 2020, which reads as follows:

«The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia and has the honour to propose that

the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Croatia for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed on 1 June 1999 in Helsinki shall be terminated.

For greater certainty, the Parties to the said Agreement agree that paragraph 2 of Article 14, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall not produce any legal effects provided in the said Article.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of the Republic of Croatia accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of the Republic of Croatia shall constitute a termination agreement.

The termination agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of your reply.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.»

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia has the honour to confirm that the proposal by the Ministry for Foreign Affairs of Finland is acceptable to the Government of the Republic of Croatia and proposes that the termination agreement enters into force on the thirtieth day after the date of the receipt of the notification by the Croatian side on the completion of its internal procedures for its entry into force.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia proposes that in case the Government of the Republic of Finland accepts the above mentioned proposal the note of 25 August 2020, this note and reply note from the Government of Finland shall constitute the termination agreement.

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Finland the assurances of its highest consideration.»

The Ministry for Foreign Affairs of Finland has further the honour to confirm that the proposal by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia regarding the entry into force of the termination agreement is acceptable to the Republic of Finland and that the Note of 25th of August 2020, reply Note No 1478/2021 of 26 March 2021 and this note in reply shall constitute the termination agreement.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia the assurances of its highest consideration.

Helsinki, 9 April 2021

Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia

MINISTARSTVO ZA VANJSKE POSLOVE FINSKE

PC0TMWLC-8

VERBALNA NOTA

Ministarstvo za vanjske poslove Finske izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ima čast predložiti

prestanak Ugovora između Vlade Republike Finske i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 1. lipnja 1999. u Helsinkiju.

Radi veće jasnoće, stranke navedenog Ugovora suglasne su da stavak 2. članka 14., koji produljuje zaštitu ulaganjima učinjenim prije datuma prestanka, također prestaje i ne proizvodi bilo kakve pravne učinke predviđene u spomenutom članku.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske predlaže da u slučaju da Vlada Republike Hrvatske prihvaća gore navedeni prijedlog, ova nota zajedno s notom odgovora Vlade Republike Hrvatske čine ugovor o prestanku.

Ugovor o prestanku stupa na snagu tridesetoga dana nakon datuma primitka vašeg odgovora.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izraze svog osobitog poštovanja.

Helsinki, 25. kolovoza 2020.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

NOTA BR. 1478/2021

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Ministarstvu za vanjske poslove Finske i ima čast potvrditi primitak note od 25. kolovoza 2020. koja glasi kako slijedi:

»Ministarstvo za vanjske poslove Finske izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ima čast predložiti

prestanak Ugovora između Vlade Republike Finske i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 1. lipnja 1999. u Helsinkiju.

Radi veće jasnoće, stranke navedenog Ugovora suglasne su da stavak 2. članka 14., koji produljuje zaštitu ulaganjima učinjenim prije datuma prestanka, također prestaje i ne proizvodi bilo kakve pravne učinke predviđene u spomenutom članku.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske predlaže da u slučaju da Vlada Republike Hrvatske prihvaća gore navedeni prijedlog, ova nota zajedno s notom odgovora Vlade Republike Hrvatske čine ugovor o prestanku.

Ugovor o prestanku stupa na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka vašeg odgovora.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izraze svog osobitog poštovanja.«

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ima čast potvrditi da je Vladi Republike Hrvatske prihvatljiv prijedlog Ministarstva za vanjske poslove Finske i predlaže da ugovor o prestanku stupi na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka obavijesti od hrvatske strane o okončanju svojih unutarnjih postupaka za njegovo stupanje na snagu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske predlaže da u slučaju da Vlada Republike Finske prihvaća gore navedeni prijedlog da nota od 25. kolovoza 2020., ova nota i nota odgovora Ministarstva za vanjske poslove Finske čine ugovor o prestanku.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu za vanjske poslove Finske izraze svog osobitog poštovanja.

Zagreb, 26. ožujka 2021.

Ministarstvo za vanjske poslove

Finske

MINISTARSTVO ZA VANJSKE POSLOVE FINSKE

PC0TMW2F-16

VERBALNA NOTA

Ministarstvo za vanjske poslove Finske izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ima čast potvrditi primitak note br. 1478/2021 od 26. ožujka 2021. koja glasi kako slijedi:

»Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje poštovanje Ministarstvu za vanjske poslove Finske i ima čast potvrditi primitak note od 25. kolovoza 2020. koja glasi kako slijedi:

»Ministarstvo za vanjske poslove Finske izražava svoje poštovanje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i ima čast predložiti

prestanak Ugovora između Vlade Republike Finske i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 1. lipnja 1999. u Helsinkiju.

Radi veće jasnoće, stranke navedenog Ugovora suglasne su da stavak 2. članka 14., koji produljuje zaštitu ulaganjima učinjenim prije datuma prestanka, također prestaje i ne proizvodi bilo kakve pravne učinke predviđene u spomenutom članku.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske predlaže da u slučaju da Vlada Republike Hrvatske prihvaća gore navedeni prijedlog, ova nota zajedno s notom odgovora Vlade Republike Hrvatske čine ugovor o prestanku.

Ugovor o prestanku stupa na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka vašeg odgovora.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izraze svog osobitog poštovanja.«

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ima čast potvrditi da je Vladi Republike Hrvatske prihvatljiv prijedlog Ministarstva za vanjske poslove Finske i predlaže da ugovor o prestanku stupi na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka obavijesti od hrvatske strane o okončanju svojih unutarnjih postupaka za njegovo stupanje na snagu.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske predlaže da u slučaju da Vlada Republike Finske prihvaća gore navedeni prijedlog da nota od 25. kolovoza 2020., ova nota i nota odgovora Ministarstva za vanjske poslove Finske čine ugovor o prestanku.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu za vanjske poslove Finske izraze svog osobitog poštovanja.«

Ministarstvo za vanjske poslove Finske ima daljnju čast potvrditi da je prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u pogledu stupanja na snagu ugovora o prestanku prihvatljiv Vladi Republike Finske i da nota od 25. kolovoza 2020., nota odgovora br. 1478/2021 od 26. ožujka 2021. i ova nota odgovora čine ugovor o prestanku.

Ministarstvo za vanjske poslove Finske koristi i ovu prigodu ponoviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske izraze svog osobitog poštovanja.

Helsinki, 9. travnja 2021.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-11/16

Urbroj: 50301-21/32-21-4

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.