Objava o stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

NN 6/2021 (22.9.2021.), Objava o stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

47

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, sastavljen u Strasbourgu 31. siječnja 1995., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/21, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. siječnja 2022.

Klasa: 018-04/18-18/2

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-15

Zagreb, 7. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.