Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

NN 6/2021 (22.9.2021.), Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

48

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Zagrebu 3. lipnja 1996., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/97, prestati 28. kolovoza 2021.

Klasa: 018-05/21-06/2
Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-1
Zagreb, 16. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.