Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

NN 7/2021 (27.10.2021.), Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

59

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Zagrebu 18. listopada 1996., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/97, prestati 29. listopada 2021.

Klasa: 018-05/21-33/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-21-1

Zagreb, 5. listopada 2021.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.