Objava o stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka

NN 1/2022 (14.3.2022.), Objava o stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

3

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, usvojena u New Yorku 20. prosinca 2006., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/21, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 2. ožujka 2022.

Klasa: 018-05/22-94/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-4

Zagreb, 1. veljače 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.