Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 1/2022 (14.3.2022.), Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

4

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 15. prosinca 2020., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 2/21, stupio na snagu 12. siječnja 2022.

Klasa: 018-05/19-16/1
Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-15
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.