Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)

NN 1/2022 (14.3.2022.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

5

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) – Dragonja (SLO), sklopljen u Bujama 16. travnja 2021., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/21, stupiti na snagu 6. veljače 2022.

Klasa: 018-05/21-25/2
Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-7
Zagreb, 11. siječnja 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.