Objava o stupanju na snagu Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda s druge strane

NN 2/2022 (29.7.2022.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda s druge strane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

10

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Sporazum o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane, sastavljen u Bruxellesu 5. listopada 2016., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 3/18, stupiti na snagu 21. srpnja 2022.

Klasa: 018-05/16-95/10

Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-9

Zagreb, 8. srpnja 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.