Ispravak Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021.( svezak I. i svezak II.)

NN 2/2022 (29.7.2022.), Ispravak Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021.( svezak I. i svezak II.)

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

12

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. svezak I. i svezak II., koji je objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5 od 25. 6. 2021. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK EUROPSKOG SPORAZUMA

O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA ADN 2021.
(svezak I. i svezak II.)

U Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. svezak I. i svezak II. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/2021.) u poglavlju 1.2; Određenja pojmova i mjerne jedinice; 1.2.1 Definicije pojmova u dijelu C, greškom je objavljen tekst i slike kako slijedi:

»(Cargo area), Teretni prostor označava ukupnost sljedećih prostora (vidi slike u nastavku);

Teretni prostor iznad palube kod različitih tankera

«

stoga iste treba brisati. Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Klasa: 345-01/21-01/31
Urbroj: 530-05-1-1-22-4
Zagreb, 4. travnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.