Ispravak Odluke Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju Pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D11/20)

NN 2/2022 (29.7.2022.), Ispravak Odluke Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju Pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D11/20)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

13

Nakon izvršenog pregleda teksta prijevoda na hrvatski jezik, utvrđeno je da je potrebno izvršiti ispravak dijela teksta Odluke Upravnog vijeća od 15. prosinca 2020. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 19. i 143. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D11/20), objavljenog u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« broj 2 od 16. travnja 2021., te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

UPRAVNOG VIJEĆA OD 15. PROSINCA 2020. KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 19. I 143. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D11/20)

U članku 2. kojim se mijenja i dopunjuje podstavak (g) stavka 1. Pravila 143. Provedbenog pravilnika EPC-a, umjesto riječi »prezime, imena, državu i mjesto prebivališta koje je naveo podnositelj prijave ili nositelj patenta, osim ako se je izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 20. stavku 1.;« trebaju stajati riječi: »prezime, imena, državu i mjesto prebivališta izumitelja koje je naveo podnositelj prijave ili nositelj patenta, osim ako se izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 20. stavku 1.;«.

Klasa: 011-02/2022-008/0001
Urbroj: 559-02/2-22-005
Zagreb, 28. travnja 2022.

Glavna ravnateljica
mr. sc. Ljiljana Kuterovac, dipl. ing., v. r.