Objava o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane

NN 3/2022 (20.10.2022.), Objava o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

15

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, sastavljen u Manili 7. kolovoza 2017., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori«, broj 3/18., stupiti na snagu 21. listopada 2022.

Klasa: 018-05/16-95/9

Urbroj: 521-IV-02-02-22-10

Zagreb, 5. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.