Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

NN 3/2022 (20.10.2022.), Objava o prestanku Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

16

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja, sklopljen u Bruxellesu 31. listopada 2001., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 5/02, prestati 26. kolovoza 2022.

Klasa: 018-05/22-03/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-1

Zagreb, 16. kolovoza 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.