Objava o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

NN 3/2022 (20.10.2022.), Objava o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

17

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan u Lisabonu 10. svibnja 1995., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 12/97, prestati 14. listopada 2022.

Klasa: 018-05/22-15/1

Urbroj: 521-IV-02-02/02-22-1

Zagreb, 20. rujna 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.