Objava podatka o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

NN 1/2023 (30.1.2023.), Objava podatka o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

6

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 4. listopada 2021., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori«, broj 1/22., stupiti na snagu 1. ožujka 2023.

Klasa: 018-05/12-31/1

Urbroj: 521-IV-02-02-23-21

Zagreb, 19. siječnja 2023.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.