NN 2/2018 (9.3.2018.), Objava o stupanju na snagu Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

20

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, sastavljen u Madridu 14. listopada 1994., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 13/2017, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. ožujka 2018.

Klasa: 018-05/13-97/7

Urbroj: 521-III-02-02/02-18-17

Zagreb, 16. veljače 2018.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.