NN 8/2018 (12.12.2018.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

69

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode, sklopljen u Zagrebu 8. lipnja 2015., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2015, stupa na snagu 2. studenoga 2018.

Klasa: 018-05/15-22/2

Urbroj: 521-III-02-02/02-18-16

Zagreb, 2. studenoga 2018.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.