OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 18/2014 (11.2.2014.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

18 11.02.2014 OGLAS

Broj: OU-9/14 od 7. II. 2014. (473)

Na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika Prekršajnog suda u Zagrebu.

Kandidat za predsjednika suda mora ispunjavati uvjet iz članka 82. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje o nepostojanju potvrđenih optužnica odnosno nepravomoćnih osuđujućih presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor, ne starije od 6 mjeseci (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Prijava se s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Zakašnjele, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog Vijeća.

Državno sudbeno vijeće