OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 31/2014 (7.3.2014.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-15/14 od 6. III. 2014. (841)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

1 suca Trgovačkog suda u Rijeci

2 suca Općinskog suda u Puli – Poli

1 suca Općinskog suda u Zadru

2 suca Prekršajnog suda u Puli – Poli

2 suca Upravnog suda u Splitu.

Za suca općinskog, trgovačkog, upravnog i prekršajnog suda mogu se javiti osobe koje su završile Državnu školu za pravosudne dužnosnike (članka 51. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisani uvjet da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. potvrdu o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

3. uvjerenje o nepostojanju potvrđenih optužnica odnosno nepravomoćnih osuđujućih presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor, ne starije od 6 mjeseci (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Nepravovremene, nepotpune te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisani uvjet neće se razmatrati.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru na isti će biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće