OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 82/2014 (9.7.2014.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU- 44 /14 od 4. VII. 2014. (2372)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13 i 28/13), objavljuje

OGLAS

za imenovanje 1 suca Općinskog suda u Zaprešiću.

Za suca općinskog suda mogu se javiti osobe koje su završile Državnu školu za pravosudne dužnosnike (članka 51. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću).

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisani uvjet da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. potvrdu o završenoj državnoj školi za pravosudne dužnosnike,

3. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Nepravovremene, nepotpune te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisani uvjet neće se razmatrati.

Kandidate će se na razgovor pozvati najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće