OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 42/2015 (15.4.2015.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-27 /15 od 14. IV. 2015. (1415)

Na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., i 28/13), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Općinskog suda u Bjelovaru

Općinskog suda u Rijeci

Općinskog suda u Novom Zagrebu

Trgovačkog suda u Rijeci

Trgovačkog suda u Pazinu

Trgovačkog suda u Splitu

Prekršajnog sud u Bjelovaru

Prekršajnog sud u Čakovcu

Prekršajnog sud u Gospiću

Prekršajnog sud u Karlovcu

Prekršajnog sud u Koprivnici

Prekršajnog sud u Osijeku

Prekršajnog sud u Požegi

Prekršajnog suda u Puli

Prekršajnog sud u Sisku

Prekršajnog sud u Splitu

Prekršajnog sud u Virovitici

Prekršajnog sud u Vukovaru

Prekršajnog sud u Zadru

Prekršajnog sud u Zlataru.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Prijava se s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Nepravovremene, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidate će se na razgovor pozvati najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće