PONIŠTENJE OGLASA - Državno sudbeno vijeće

NN 48/2015 (30.4.2015.), PONIŠTENJE OGLASA - Državno sudbeno vijeće

Broj: IPS-47/13 od 29. IV. 2014. (1645)

Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE OGLASA

za imenovanje predsjednika Općinskog građanskog suda u Zagrebu, objavljenog u Narodnim novinama broj 124 od 9. listopada 2013.

Državno sudbeno vijeće