PONIŠTENJE OGLASA - Državno sudbeno vijeće

NN 48/2015 (30.4.2015.), PONIŠTENJE OGLASA - Državno sudbeno vijeće

Broj: IPS-2/14 od 29. IV. 2014. (1646)

Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE OGLASA

za imenovanje predsjednika Prekršajnog suda u Zagrebu, objavljenog u Narodnim novinama broj 82 od 9. srpnja 2014.

Državno sudbeno vijeće