OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 75/2015 (8.7.2015.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU- 39/15 od 6. VII. 2015. (2609)

Na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13 i 28/13), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Županijskog suda u Bjelovaru

Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Županijskog suda u Varaždinu

Županijskog suda u Zadru

Županijskog suda u Zagrebu

Općinskog suda u Požegi

Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Trgovačkog suda u Osijeku

Trgovačkog suda u Zadru

Prekršajnog suda u Dubrovniku

Prekršajnog suda u Rijeci

Prekršajnog suda u Šibeniku

Prekršajnog suda u Novom Zagrebu

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Prijava se s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Nepravodobne, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja istog objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće