IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 76/2015 (10.7.2015.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-029 od 9. VII. 2015. (432)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (NN 46/15) točka 7. mijenja se i sada glasi:

»(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 31. srpnja 2015.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. natječaja počinje teći od 12. svibnja 2015. i traje do 31. srpnja 2015.«

U ostalim dijelovima predmetni natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju