OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 81/2015 (22.7.2015.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-44/15 od 17. VII. 2015. (2841)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13) objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

– 2 suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

– 1 suca Županijskog suda u Rijeci – građanski odjel

1 suca Županijskog suda u Sisku – građanski odjel

– 1 suca Županijskog suda u Šibeniku – građanski odjel

– 2 suca Županijskog suda u Varaždinu – građanski i kazneni odjel

– 1 suca Županijskog suda u Vukovaru – kazneni odjel

– 1 suca Županijskog suda u Puli – Pola – građanski odjel.

Kandidati za suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske te suca županijskog suda moraju ispunjavati uvjet iz članka 51. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 30 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom »Za natječaj«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu pravosudnog tijela da radi kao pravosudni dužnosnik najmanje 8 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenoj preslici neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti pisanoj provjeri znanja bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati koji ostvare pravo pristupa razgovoru, na razgovor će biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće

81 22.07.2015 OGLAS 81 22.07.2015 OGLAS